Červenec 2008

Back from San Diego Comic Con - Billy - 29.7.08

31. července 2008 v 21:57 | Beautiful Nightmare |  → News ←
Hey guys...just flew back to Florida to meet back up with the tour. Comic Con was awesome as always! I got to say hi to a bunch of my friends there as well as meeting some new faces at my signing. Thanks to everyone who made it out, here's a few pics.

Video Blog #17 - 31.7.08

31. července 2008 v 21:48 | Beautiful Nightmare |  → News ←
Here's a different kind of video for ya'll. I thought I'd get all artsy fartsy on this one. I used my own music that I made and that you can listen to on my music page. We tried doing something different and fresh. Hope you enjoy.

Paul

GC
Překlad:
Tady je pro vás všechny trochu jiný druh videa. Použil jsem svojí vlastní hudbu kterou jsem udělal a kterou můžete slyšet na mojí hudební stránce. Snažíme se dělat něco odlišného a svěžího. Doufám že si ho užijete.

Paul

GC

Za překlad thx lovegc.blog.cz

Video Blog #16 - 29.7.08

31. července 2008 v 21:47 | Beautiful Nightmare |  → News ←
This is another video made by Sir Billy Martin Esquire. This was filmed in Houston, TX and it was yet another big sold out show. I am loving this tour! The shows keep getting better and better. This was a really good night because all of the audience was on level and there were people crowd surfing, moshing and dancing all over the place. Made for killer footage. Enjoy!

Paul

GC
Překlad:
Tohle je další video které dělal ctěný pán Sir Billy Martin. Tohle bylo natočené v Houstonu, TX a byla to jedna z vyprodaných show. Miluju tohle turné! Show jsou čím dál tim lepší. Tohle byla opravdu dobrá noc protože celé publikum bylo v dobré náladě a lidé v davu se kouzali na vlnách a tancovali po celém place. Pro zabijáckou nahrávku. Užijte si ho!

Paul

GC

Za překlad thx lovegc.blog.cz

Video Blog #15 - 27.7.08

31. července 2008 v 21:44 | Beautiful Nightmare |  → News ←
Here is a video made from the show in Austin, TX. It was a show that we decided to play on a day off. So it wasn't a show with all the bands. It was just The Maine and Cruiserweight with us and it rocked. Billy took the reigns back on making this video. He was unable to blog it because he is in San Diego at Comic Con. Thanks to Austin for the great show. We'll see you guys again soon.

Paul

GC
Překlad:
Tady je video natočené na show v Austin, TX. Byla to show kterou jsme se rozhodli zahrát den před tím. Takže tam nebyli všechny kapely. Byli tam s námi jen The Maine a Cruiserweight. Billy si vzal zpět vládu nad natáčením tohohle videa ale nebyl schopný napsat blog protože je v San Diegu na Comic Con. Díky Austinovi za skvělou show. Uvidíme se brzy znovu.

Paul
GC

Za překlad thx lovegc.blog.cz

Video Blog #14 - 26.7.08

31. července 2008 v 21:43 | Beautiful Nightmare |  → News ←
It was a hot time in Tempe, Arizona. Despite the heat the show was spectacular. Tempe is The Maine's hometown and I made this video with my favorite song of theirs. I also used Jimmy Eat World because they too are from Arizona and they friggin rock. Thank you to everybody who came to the show and made it so fun. You Friggin Rock Too!!

Paul

GC
Překlad:
Byl to horký čas v Tempe, Arizona. Navzdory tomu vedru byla show velkolepá. Tempe je rodné město The Maine a já jsem udělal tohle video s mým oblíbeným songem od nich. Také používám Jimmy Eat World protože oni jsou taky z Arizony a jsou zatraceně dobrý. Děkuju všem kdo přišli na show a udělali jí tak zábavnou. Jste taky zatraceně dobrý!!

Paul

GC

Za překlad thx lovegc.blog.cz

Video Blog #13 - 25.7.08

31. července 2008 v 21:42 | Beautiful Nightmare |  → News ←
Here is some footage from the show in San Diego, CA. This was the last night of the tour with cool weather. It was really nice because we played outside and the weather was magnificent, as was the show. You guys rocked it! Now off to Arizona, Texas, Louisiana, and Florida. I'm started to sweat just thinking about it. I've been hanging out with Metro Station and I really like those guys. I thought I'd show them some love and make the video with their hit song. If you don't know about it yet, check it out. California we will see you again. Until then, Rock ON!!

Paul

GC
Překlad:
Tady je nějaký záznam ze show v San Diegu, CA. Tohle byla poslední noc turné s cool počasím. Bylo to opravdu hezké protože jsme hráli venku a počasí bylo nádherný stejně jako show. Vy jste jí rozhýbali! Teď ještě Arizona, Texas, Louisiana a Florida. Začínám se potit jen co na to pomyslím. Byl jsem venku s Metro Station a opravdu mám rád tyhle kluky. Myslím že jim ukážu jak je mám rád a udělám video s jejich songem. Jestli o něm ještě nevíte, mrkňete se na něj. Kalifornie uvidíme tě znovu. Do té doby, Rock ON!

Paul

GC

Za překlad thx lovegc.blog.cz

The Bra Boys... - 24.7.08

31. července 2008 v 21:38 | Beautiful Nightmare |  → News ←
Hey everybody hope your doing good! I'm in Houston today getting ready for the show tonight and i wanted to take a second and say what's up and show you guys this awesome documentary that some of friends did. It's on the Bra boys, the surf crew from Australia. Check it out and let me know what you think! I am glad everyone is enjoying the gctv video blogs! Paul is still teaching me how to edit them so soon I will be able to put some up too. They kinda make my picture blogs look lame, just when i think I am catching up with the internet doing picture blogs they gotta one up me!!! I am learning though!! We are having a blast out here and I hope everyone has enjoy the shows!! Talk to you guys soon.....Benj

Video Blog #12 - 24.7.08

31. července 2008 v 21:33 | Beautiful Nightmare |  → News ←
Hey everybody! Another great show in the city of angels. It wasn't hard to get good looking footage at this venue. The Wiltern is an old, classic, beautiful theatre. I'm pretty sure that this show was our first time there. Anyways, the show was bad ass and it was sweet partying with all of our friends and family there. Enjoy the video.

Paul

:)
Překlad:
Hey všichni! Další skvělá show ve městě andělů. Nebylo těžké dostat dobré ohodnocení na tomhle místě. Wiltern je staré, klasické, krásné divadlo. Jsem si jistý že tahle show byla naše první tady. Rozhodně byla naprosto skvělá a bylo roztomilý užívat si to tam se všemi našimi přáteli a rodinou. Vychutnejte si video.

Paul

:)

Za překlad thx lovegc.blog.cz

Video Blog #11 - 23.7.08

31. července 2008 v 21:31 | Beautiful Nightmare |  → News ←
Here is another night on tour. This night we were in Anaheim and the weather was perfect. I decided to feature our latest single in this video. If you love the song as much as I do, you could totally call your local radio station and demand they play it. Thank you Anaheim for the bad ass show. So Cal rocks!!

Paul

Bass Beast
Překlad:
Tady je další noc turné. Tuhle noc jsme byli v Anaheimu a počasí bylo perfektní. Rozhodl jsem se zdůraznit ve videu náš poslední single. Jestli milujete ten song tak jako já, rozhodně by jste měli volat vaše místní radio stanici a požadovat aby ho zahráli. Díky Anaheime za nakopávající show. Tak volejte!

Paul

Nejlepší basák

Za překlad thx lovegc.blog.cz

Twins with Robin (2008)

31. července 2008 v 21:22 | Beautiful Nightmare |  2008

Out in LA - 24.7.08

31. července 2008 v 21:19 | Beautiful Nightmare |  Joel - photos

Benj a Paris v LA - 28.7.08

31. července 2008 v 21:10 | Beautiful Nightmare |  Benji - photos

Benji & Paris leaving Koi - 28.7.08

31. července 2008 v 21:03 | Beautiful Nightmare |  Benji - photos


Joel at a recording studio - 22.7.08

31. července 2008 v 20:53 | Beautiful Nightmare |  Joel - photos


Joy

31. července 2008 v 20:38 | Beautiful Nightmare |  V časopisech

Hard Drive

28. července 2008 v 16:56 | Beautiful Nightmare |  Videa, CDs
PART 1: WATCH - DOWNLOAD
PART 2: WATCH - DOWNLOAD
PART 3: WATCH - DOWNLOAD
PART 4: WATCH - DOWNLOAD
Thx gcstate.com

Z DCMA

28. července 2008 v 16:53 | Beautiful Nightmare |  Benji - photos
Thx best-bands.blog.cz